Hukuk;

Genel anlamda toplumsal düzeni sağlamayı amaçlayan kurallar bütünüdür ve kamu gücü ile desteklenir. Bu açıdan hukuk; devlet tarafından güvence altına alınmış kurallar bütünüdür. Toplumsal yönüyle hukukun en önemli özelliği ise adaleti sağlamasıdır.

Yargı;

Yargının en başlıca görevi; ortaya çıkan hukuka aykırılıkların tespit etmek ve uyuşmazlıkları çözmektir. Bu görevin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için bağımsız bir yargı sisteminin bulunması şarttır.

Avukat;

Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak herkesin savunma hakkı söz konusudur. Bu hususta bireyin ve yargıcın en büyük yardımcı ve destekçisi avukatlardır. Avukatlık Kanunu’nun ilk maddesi de “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder” demektedir. Bu izahla Avukat; bireyin savunma hakkı ve hak arama özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmektedir.