İş Hukuku
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı
 • Fazla Çalışma Alacağı
 • Ve Diğer İşçilik Alacakları
Aile Hukuku
 • Boşanma Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Velayet
 • Aile Konutu
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Ailenin Korunması
Miras Hukuku
 • Vasiyet
 • Miras Sözleşmesi
 • Mirasın Reddi
Tüketici Hukuku
 • 12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davaları (Kartel Davaları)
 • Elektrikte Kayıp-Kaçak İadesi
 • Bankaların Haksız Tahsil Ettiği Dosya Masrafı Davaları
 •  Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlarda Tazminat
 • Devre Tatil – Devre Mülk Sözleşmeleri
 • Cayma Hakkı
Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • Yıkım Öncesi Tespit
 • Yıkım Süreci
 • Kira Yardımı
 • Kat Mülkiyeti
Kira Hukuku
 • Kira Sözleşmeleri
 • Tahliye Taahhüdü
 • Tahliye Davaları
Startup Hukuku
 • Şirket Kuruluşu
 • Ortaklık Sözleşmeleri
İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Tazminat Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

services-1