EKİBİMİZ

 

 

Kurucu

Av. Batuhan KARACA

 

                 

 

Partner Avukat

Av. Merve YURDATAPAN